Ett stöd i det vardagliga livet
Per-Åke Lindholm är verksamhetsansvarig och ägare för Behandlingsåtgärd 12-Steg Sthlm i Tyresö, en såkallad utslussning med boende och stöd för olika personer med missbruksproblem. Boendet ligger mycket bra till nära centrum, bostadsområden och ett industriområde där det finns goda möjligheter till arbetsträning och även heltidsjobb för de som bor här.
Per-Åke menar att allt man kan bruka kan man också missbruka; till de vanligaste hör alkohol, droger, sex, spel och mat. Till 12-Steg Sthlm kommer personer som ofta redan genomgått en behandling för sin sjukdom, sitt missbruk. Boendet är en hjälp och ett stöd som en spark igång i det vardagliga livet, en verklighetsförankring. Man har stödsamtal, gruppsamtal eller husmöten varje dag. De följer AA´s tolv steg, en livsfilosofi som är nyttig för alla människor, enligt Per-Åke.
De boende garanteras hjälp med arbetsträning, tack vare att 12-Steg Sthlm har kontrakt med olika företag som stödjer verksamheten, men då ställs också vissa krav på personen som nykterhet och drogfrihet. Boendet handlar om att lära dessa personer som kanske suttit på ett behandlingshem i flera år att komma tillbaka till det sociala livet och kunna hantera de vardagliga saker som man måste sköta för att klara sig. De kommer igång med hushållssysslor och arbetsträning ganska direkt, och efter ett par veckors acklimatisering ordnas ett jobb. Sedan är det upp till personen hur denne hanterar situationen och i vilken takt man kan genomföra de tolv stegen.

På boendet ställs krav på drogfrihet och nykterhet – om man skulle få ett återfall så skrivs man ut. Då är det upp till den som hänvisat personen till boendet att undersöka och kontrollera om personen eventuellt måste tillbaka till behandlingshemmet igen; personen var kanske inte redo för så fria händer som man får hos 12-Steg Sthlm.
På 12-Steg Sthlm bor man tills man hittat ett eget boende, har ett jobb och är någorlunda igång med sitt vardagliga liv och kan hantera det bra. Det finns sex platser på boendet i dagsläget, men det är på gång att bli utökat. Personerna som bor här stannar i snitt mellan tre månader och ett år på boendet.

Per-Åke är beroendeterapeut och jobbar även med föreläsningar för ungdomar i olika föreningar och företag, men även för olika kommuner med samtalskedjor för missbrukare. Då kommer Per-Åke dit och berättar för ungdomar hur det är att vara alkoholist, vad alkohol och droger gör med kroppen och knoppen, varför det är farligt att bruka det och hur omgivningen ser på en missbrukare.
Det Per-Åke gärna ser i framtiden är att fler företag och arbetsgivare visar intresse för att hjälpa till med arbetsträning för personer som kommer ut i verkligheten och ska in i arbetslivet igen. Företag får gärna ringa mig och anmäla sitt intresse för det, säger Per-Åke. Det är någonting vi aldrig får för mycket av!

12-steg Stockholm

Bransch:
/ Hälsa

Telefon: 08-4477980
Fax: 08-4477981


Email:
12steg@telia.com

Hemsida:
www.12-steg.com

Adress:
12-steg Stockholm
Radiovägen 1
13548 Tyresö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN